Web Minig

Automatyzacja Procesów Zbierania Danych z Internetu

Automatyzacja Procesów Wprowadzania Danych i Symulacji Użytkowników

Skalowalne testy wydajnościowe aplikacji webowych 

Strukturyzacja i zasilanie

Baz Danych

na podstawie dostępnych zbiorów

Dowiedz się więcej ›
Skontaktuj się 

Klastry Obliczeniowe

Ekstrapolacyjne przetwarzanie danych

Skompilowane Boty 

Pliki wykonywalne do samodzielnej eksploatacji na terminalach desktopowych MS Windows

Boty w modelu SAAS

Usługi dostępne w chmurze, z możliwością wielowątkowego równoległego procesowania

Przyjazne dla Użytkownika

Interfejsy Przeglądania 

filtrowania i analizy danych

Hosting w infrastrukturze o wysokiej dostępności

Gwarantowane SLA

Redundantne Kopie Bezpieczeństwa

Bezpieczne przechowywanie backupów w korzystając z infrastruktury w różnych geolokalizacjach

Budowa Interfejsów Aplikacji Webowych

dostosowanych do przeglądania na każdym rodzaju terminala:
dekstop, tablet, smartphone

Budowa Dedykowanych Aplikacji

Integracja dowolnej logiki procesowej, interfejsów, baz i urządzeń IO.

Zapraszamy do kontaktu:

info@botlab.pl
(32)-235-01-18

© 2015 Bot Lab sp. z o. o.